WELKOM

Er wordt de dag van vandaag (te) veel verwacht van kinderen.

Ze moeten op allerlei gebieden kunnen presteren en het lijkt er soms op

dat ze geen kind meer mogen zijn, maar 'mini-volwassenen'.

Door de druk die ze voelen, kunnen kinderen zich

gaan afsluiten, dichtklappen of net uitbarsten.

Ze ervaren tal van emoties die ze zelf niet altijd begrijpen

en waar ze soms zeer moeilijk mee kunnen omgaan.

 

 

Kick’r op worden kinderen uitgenodigd om op een creatieve, kindvriendelijke en speelse wijze hun gevoel uit te drukken.

Op deze manier leren zij om hun gevoelens te (h)erkennen.

 

 

Hierdoor worden ze geholpen om op een andere manier met zichzelf en (probleem)situaties om te gaan.

Het resultaat is dat hun zelfvertrouwen groeit en het plezier toeneemt.

Hoewel de hulpverlening individueel is, zie ik de kinderen steeds vanuit de bredere context

van hun gezin en familie van herkomst.

Tel: +32 468 35 70 87

Email: info@kickrop.be

KICK'R OP

Berglaag 3 - 2590 Berlaar

Elke Van Gysel