AAN DE SLAG

Wanneer we aan het einde van het eerste gesprek besluiten verder te gaan, zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

 

Bij Kick’r op worden kinderen uitgenodigd om op een creatieve, kindvriendelijke en speelse wijze hun gevoel uit te drukken. Deze manier van handelen sluit aan bij de individuele situatie, behoefte en kwaliteiten van de cliënt.

 

 

 

Ik ga op een eclectische manier te werk.

Dit wil zeggen dat ik me niet op één stroming

of specifieke theorie richt maar gebruik zal maken

van verschillende therapieën, behandelwijzen en

concepten, en daaruit elementen of technieken

kies die het best passen bij de cliënt en het probleem.

 

 

 

Afhankelijk van de noden van de cliënt wordt er tijdens de verdere behandeling met huiswerkopdrachten en oefeningen gewerkt. Het spreekt voor zich dat we samen afspraken maken met betrekking tot deze opdrachten, bij de voorbereiding hoort vaak ook dat we de dingen eerst samen oefenen voor u ze alleen gaat uitproberen. We gaan steeds in stapjes tewerk. De therapeut maakt tijdens het proces duidelijk hoe de opdrachten passen binnen het geheel van de bij aanvang besproken probleemaanpak.

Tel: +32 468 35 70 87

Email: info@kickrop.be

KICK'R OP

Berglaag 3 - 2590 Berlaar

Elke Van Gysel